Platin Medikal - WhatsApp Destek Hattı
Platin Medikal - WhatsApp Destek Hattı

Hasta Yatağı Nasıl Yapılır

HASTA YATAĞI NASIL YAPILIR

hasta yatağı nasıl yapılırHastaların geneli günün büyük zamanını hasta yataklarında geçirirler. Bu nedenle hastanın yatacağı hasta yatağının temiz ve rahat olması, hastayı fiziksel ve psikolojik olarak etkiler. Hasta Karyolası düzenli ve temiz olmalıdır. Aşağıda bir hasta yataklarının nasıl yapılması gerektiği detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

Hasta yatağının yapılması:Hasta yatağı, tek kişi veya yardım alınarak iki kişi tarafından yapılabilir. Hasta yatağını yaparken vücut mekaniğine uyulmasına dikkat edilmelidir. Hasta yatağı yaparken kolay temizlenebilir ve dayanaklı malzemelerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

Önemli Not: Hasta Yatağı yapımı sırasında platin yatak odanın havalandırılması için camların açılmasını tavsiye etmektedir. Oda havalanırken bu sayede hasta yatağıda havalandırılmış olur.

Hasta Yatağı Yapımında kullanılacak malzemeler;
- Eldiven
- Hasta yatağı koruyucu örtü ( Alez )
- Hasta yatağı çarşafı
- Ara muşambası
- Ara çarşafı
- Nevresim
- Battaniye
- Yastık
- Yastık kılıfı
- Pike

Boş hasta yatağı nasıl yapılır?
- Eller yıkanır, kurulanır, eldiven giyilir. Böylelikle kontaminasyonu önlenmiş olur.
- Odanın camı açılırak odanın havalanmasını sağlanır, aynı zamanda yatak yapımı esnasında, hasta yatağı da havalanmış olur.
- Temiz yatak takımları kullanım sırasıyla (en üstten alta doğru) yatak koruyucu, yatak çarşafı, ara muşambası, ara çarşafı, battaniye, nevresim, yastık kılıfı ve pike katlanmış şekilde hasta yatağının yanında hazır bulundurulur.  Bunun amacı Yatak yapımında kolaylık sağlamak ve Zaman kaybını önlemek
- Uygulamada kolaylık sağlamak için hasta yatağının kenarlıkları (korkulukları)indirilir.
- Yatağın kirlenmesini önlemek hasta yatağının yakın tarafına geçilerek yatak koruyucu, yatak (şilte) üzerine serilir. 
- Uygulamada kolaylık sağlamak için Yatak çarşafı alınır, enlemesine dörde katlanır, yatağın başucuna katlı hâlde konulur. İlk katı yatağın karşı tarafına, diğer katı ayakucuna doğru açılarak serilir (Disposible çarşaflar da vardır.) 
- Hastada yatak yarası (dekübütüs) oluşumunu önlemek ve Yatağın düzenli olmasını sağlamak için platin yatak, yatak çarşafının başuçları ve ayakuçları üçgen köşe yapılarak yatağın altına gerdirilerek sıkıştırılmasını tavsiye eder.
- Gerekli ise ara muşambası yatağın ortasına gelecek şekilde yerleştirilir (Hazır alt bezi de kullanılabilir.). 
- Ara muşambasının üzerine ara çarşafı serilir (Ara çarşafı yerine yatak çarşafı ikiye katlanarak da kullanılabilir.). Yatağın her iki yanından ara muşambası ve çarşafı birlikte altına gergin olacak şekilde yerleştirilir. Amacı; Yatak ve takımların kirlenmesini önlemek ve Hastada yatak yarası (dekübütüs) oluşumunu önlemek 
- Battaniye nevresime geçirilir ve çarşafın üzerine serilir. Yatağın yanlarından sarkan kısımları içe doğru katlanır. Yapılış amacı Battaniyenin kirlenmesini önlemek.
- Pike nevresim üzerine yerleştirilir, kenarları düzeltilerek ayakucu nevresimle birlikte yatağın altına kıvrılır. Amacı; Düzenli yatak yapılmasını sağlamak 
- Yastık kılıfı yastığa geçirilir ve yatağın başucuna yerleştirilir. Yatak düzenini oluşturmakve  Hastanın yastık kullanımını sağlamak için yapılır.
- Eldiven çıkarılır, eller yıkanır ve kurulanır. amacı Kontaminasyonu önlemek.

DİKKAT: Kirli hasta yatağı takımlarını toplarken, savurmak, gelişi güzel toplamak takımlarda olan mikroorganizmaların, deri döküntülerinin ortama ve havaya karışmasına sebep olur. Bu nedenle; yatak takımları toplanırken savurmadan toplanarak hacimleri küçültülmeli ve kirli arabasına atılmalıdır.

Üzerinde Hasta Bulunan Hasta Yatağının Yapılması:
Yatağa bağımlı hastaları hasta yatağından kaldırmadan, yatak takımlarının değiştirmek amacıyla uygulanan sistemdir. Boş hasta yatağı yapımında kullanılan malzemelerin haricinde, hasta yatağı yapılırken yardımcı olacak; sürgü veya ördek gerekirse yanında bulundurulması gerekmektedir. Temizlik bezleri de ihtiyaç doğrultusunda yanında bulundurulmasında fayda vardır.
- Hastayı bilgilendirme amaçlı işlem, açıklanır ve izin istenir.
- Hasta yatağının yapımı sırasında hastanın katılımı sağlanarak iletişim kurmaya da destek verilir.
- Kontaminasyonu önlemek için eller yıkanır, kurulanır ve eldiven giyilir.
- Uygulamayı kolaylaştırmak için çamaşır arabası veya sepetiyle yatak takımları hasta karyolasının yanına getirilir. Kullanım sırasına göre hasta yatağı takımları alınır.
- Odanın havalandırılmasını sağlamak için odanın penceresi açılır. Odanın penceresi açıldığında odanın kapısının kapatılması gerektiğini unutmayın.
- Gene uygulamada kolaylık sağlamak için, etajer, sandalye ve çağırma vs gibi araçlar hasta yataklarından uzaklaştırılır. 
- Hastanın mahremiyetini sağlamak için dışardan oluşacak görüntüler engellenir.
- Hastanın boşaltım ihtiyacı olup olmadığı sorulur eğer varsa öncelikle bu giderilir ve temizlenir.
- Hastanın boşaltım ihtiyacı var ise en sağlıklı yöntem hastanın altını bezlemektir. Sürgü vs. gibi envanter kullanımları enfeksiyon riskini aşırı şekilde artırmaktadır.
- Hastanın alt temizliği yapıldıktan sonra eldivenle çıkartılır. 
- Hastanın mahremiyetini korumak ve üşümesini engellemek için ilk yapılacak iş hastanın üzerine pike örtmektir.
- Kirli yatak takımın toplanmasına, Pikenin altından nevresimli battaniye hastanın ayakucu tarafına çekilerek başlanır.
- Nevresimden battaniye çıkarılır sonrasında sandalyeye koyulur. Nevresimde enfeksiyon riskini azaltmak için kirli tarafı içe katlanarak kirli torbasına konulur.
- Uzak bölgeden başlayarak alt hasta yatağı takımları gevşetilir.
- Hastanın yastığı alınarak kılıfı çıkarılıp gene ters çevrilerek kirli torbasına atılır. Yastık sandalye üzerine konur.
- Uzak taraftaki yatak kenarlığı kaldırılır. Hasta yatağının üzerinde hastanın sırtı hemşireye dönük olacak şekilde lateral pozisyonuna getirilir.
- Kirli yatak çarşafları, rulo yapılarak ya da kıvrılarak hastanın altına doğru hastayı rahatsız etmeden sıkıştırılır.
- Temiz yatak çarşafının yarısı rulo yapılarak ya da kıvrılarak hastanın altına doğru sıkıştırılır.
- Ara muşambası ve ara çarşafı da aynı şekilde yerleştirilir.
- Çalışılan taraftaki yatak kenarlığı kaldırılır ve uzak olan tarafa geçilir. Uzak olan taraftaki yatak kenarlığı indirilir. Hasta, temiz yatak takımlarının yerleştirildiği tarafa doğru lateral (yan) çevrilir.
- Hastanın altından rulo yaptığımız kirli yatak takımları çekilip kirli torbasına atılır. Temiz yatak çarşafları hastanın altından yatak kenarına doğru çekilir.
- Hastaya sırt üstü yatış pozisyonu verilir.
- Temiz yatak takımlarının tüm kenarları, gerdirilerek ve köşeler üçgen yapılarak şiltenin altına sıkıştırılır. 
- Düzeltilen alt takımlar, gergin ve kırışıksız olmalıdır. Hastayı rahatlatmak.  Yatak yaralarını önlemek
- Battaniye, hastanın başı açık kalacak şekilde üzerine serilir. 
- Nevresimin köşelerine battaniyenin köşeleri gelecek şekilde, battaniye nevresimin içine yerleştirilir
- Pike hastanın başı açık kalacak şekilde nevresimin üzerine örtülür. 
- Ayakucu tarafı yatağın altına yerleştirilir.
- Yastığa temiz kılıf geçirilir.
- Etajer ve çağırma zili hastanın ulaşabileceği yere konur.
- Eldiven çıkarılır, eller yıkanır.
- Dikkat edilecek noktalar;
- Hastanın mahremiyetini koruyarak üstünü açmamaya özen gösterilir.
- Hasta yatağının etrafına paravan veya perde çekilir.
- Hastanın üşümemesi için oda sıcaklığına dikkat edilir.
- Hastayla iletişim kurarak uygulama yapılır.

HASTA YATAĞI ODASININ ÖZELLİKLERİ VE DÜZENLENMESİ
Hastaların tedavi süreçlerinde kendilerini rahat ve güvende hissedebilmeleri için hasta yatakları uygun şartlarda gereksinimleri karşılamalıdır. Hastanın daha verimli bir bakım süreci geçirebilmesi için, hasta yatağı tedavi verimini arttıracak koşullarda düzenlenmesi önemlidir. Hastalar için üretilen hasta karyolası modelleri hastaya göre değişiklik gösterebilir. Hasta yatakları düzenli ve tertipli olmalıdır. Hasta, gerektiğinde hasta karyolasını kullanabilmesi için elektrikli ve motorlu olmalıdır. Böylece kumanda vasıtasıyla hasta yatağını kendi başına da kullanabilmelidir. Hasta yatakları modelleri arasından seçim yapılırken elektrikli hasta karyolası modeli seçmek de yarar vardır.
Hasta odasında tek hasta karyolası (tek yataklı) olabileceği gibi, refakatçi yatağı da olabilir.

Hasta Yatağı Odası Nasıl Olmalıdır?
Hasta Yatağı, hastanın fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve hasta bakımını üslenen bakıcının rahat çalışmasına olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
Hasta karyolasının konulacağı oda en az dokuz metrekare olmalıdır. Refakatçinin de aynı odada yatacağını varsayarsak en az on dört metrekarelik bir oda olmasında fayda vardır.
Hasta odasında, hastanın özel eşyalarını koyabileceği, yer kaplamayan gömme dolap olmalıdır.
Oda her an hastaya müdahale edilebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
Hasta Karyolasının sağında, solunda ve ayak başucunda en az bir metre müdahale alanı olmalıdır. Baş kısmında iste en az otuz cm hava geçişi sağlanabilecek alan olmalıdır.
Hasta yatağının konulacağı odanın havalandırması ve oda aydınlatması yeterli olmalıdır.
Hasta Karyolasının konulacağı odanın duvar rengi hastayı rahatlatacak şekilde, doğal, yumuşak ve pastel renklerden seçilmelidir.
Hasta Karyolası odaları, gün ışığını doğrudan ve yeterli miktarda alabilmeli, duvar ve zeminlerin pütürsüz ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverişli olmalıdır.
Hasta karyolası tekerlekleri kauçuk ve dördünün birden frenli olmasını platin yatak önerir. Dört tekeri frenli olmayan hasta yataklarını, zemin de oynama var ise sabit tutmak zorlaşır. Hasta karyolasının sıkıntısız sabitlenebilmesi için yer döşemelerinin, dayanıklı, kaygan olmayan ve gürültüyü engelleyen malzemelerden tercih edilmiş olmalıdır.
Hasta yatağı kolay temizlenebilen, dayanıklı ve gerektiğinde kolay hareket kabiliyeti olmalıdır.
Hasta yatakları ve odanın düzenlenirken;
Fiziksel çevrenin düzenlenmesi
Odanın ve hasta yatağının havalandırılması
Aydınlatılması
ısı ve nemin iyi ayarlanması göz önünde bulundurulmalıdır.

1-) Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi
Fiziksel çevre, insan sağlığı ve davranışları üzerinde etkilidir. Fiziksel çevrenin düzenlenmesi, hastanın kendisini güvende hissetmesini, başına gelecek kaza ve enfeksiyonlardan korunmasını ve tedavi sürecinin rahat olmasını sağlar.
Fiziksel çevrenin düzeni, bireyi rahatlatıcı özellikte olmalıdır. Fizeiksel çevrenin düzenliliği hastayı psikolojik açıdan da rahatlatır.

Hasta Odasında;
Hasta için kullanışlı ve hastanın fiziksel ihtiyaçlarını giderebilecek hasta yatakları olmalıdır.
Hasta yatakları odanın özellğine göre pencerenin yakınına yerleştirilmelidir.
Hasta yatağının başucunda çekmeceli envanter veya hasta yemek masası olmalıdır.
Hasta yatağının yanında hastanın da gerektiğinde oturabilmesi için bir sandalye olmalıdır. 
Hastanın daha iyi vakit geçirebilmesi için hasta odasında telefon ve televizyon olabilir. Hasta yatağı televizyon izlemeyi engellemeyecek şekilde yerleştirilmiş olmasını platin yatak tavsiye eder.

2-) Hasta Yatağı Odasının Havalandırılması:
Hasta karyolasının bulunduğu kapalı odanın havası; odada bulunanların çıkardıkları nefes, ter, koku, ısı, nem ile çevreye saçtıkları mikroorganizmalar tarafından kirlenir. Havanın oksijeni azalır ve karbondioksiti artar. Bu durumda odanın havalandırılması gerekir.
Hasta Yatağının bulunduğu ortamda; temiz hava, nem ve ısı yeterli derecede olmalıdır. Ortamdaki havanın kirden, bakteriden arınmış hava ile yer değiştirmesine havalandırma denir. Havalandırma iki şekilde yapılır. Bunlar; doğal havalandırma ve suni havalandırmadır.

 

Hasta Yatağı Odasını Doğal havalandırma: Havalandırma işlemi yapılmadan önce işlem ve nedeni hastaya anlatılır. Hastanın hava akımından korunması ve oda ısısına göre giyinmesi gerekir. Kapı ve pencereler karşılıklı açılarak yapılan havalandırmadır. 

Hasta Yatağı Odasını Suni havalandırma:Havalandırma sistemlerinin kullanılmasıyla sağlanır. Bu tür havalandırmada özel araçlar kullanılır. Örneğin; klimalar ve vantilatörler bu amaç için kullanılabilir. Klima ya da vantilatör çalışırken hava akımından korumak amacıyla hastanın üzeri örtülür.
Havalandırma da platin yatak günde en az iki defa sabah ve akşam çökmeden olmasını tavsiye eder.
Hasta ziyaretlerinde kısa kalınması odanın havasız kalmasını engelleyici bir unsurdur. Platin yatak hasta ziyaretlerinde mümkünse birer birer yapılmasını ve içeride fazla kalınmamasını tavsiye eder.

 

Hasta Yatağı Odasını Kötü kokuların önlenmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar:
Bireyin hasta yatağının takımlarının sık değiştirilmesi ve temiz tutulması, platin yatak hasta yatağı takımlarının kuru temizlemecide temizlenmesini tavsiye eder. 
Hastanın kullandığı, bardak, kaşık, çatal gibi malzemelerin temiz ve kapalı bir yerde tutulması 
Hasta ve hasta yatağı hijyenine önem verilmesi 
Hasta odalarının uygun malzemelerle temizlenmesi 
Koku çıkaran yiyeceklerin (örneğin; turşu vb.) hasta odalarına sokulmaması 
Yemeklerden sonra artan besin artıklarının odadan çıkarılması
Hastanın varsa değiştirilen pansuman atıklarının odada bırakılmaması 
Odada içinde çiçek bulunan vazo var ise suyunun her gün değiştirilmesi 
Odada ördek, sürgü vb. bırakılmaması Odadaki çöp kovasının kapalı olması ve her gün çöp poşetinin değiştirilmesi

 

3-) Hasta Karyolası Odasının Aydınlatması: Hasta yatağı odalarının aydınlatılmasının istenen düzeyde olması, hastanın rahat bir ortamda olmasını ve yapılacak işlemlerin kolay yürütülmesini sağlar. Aydınlatma, doğal ve suni aydınlatma olarak ikiye ayrılır.
 

Hasta Karyolası Odasını Doğal aydınlatma: Güneşten yararlanarak elde edilen aydınlatmadır. Güneşin sağlık açısından önemli rolü vardır. Güneş insana neşe verir, çocukların gelişmesinde rol oynar; doğal ısı verir ve kapalı alanları aydınlatarak kişiyi rahatlatır. Hasta yatağı odalarında güneşten yeterince faydalanabilmek için platin yatak pencerelerin ve perdelerin uygun olmasını tavsiye eder. 
 

Hasta Karyolası Odası Suni aydınlatma: Suni aydınlatma, aydınlatmanın elektrik ile sağlanmasıdır. Elektrikle aydınlatmada, ışığın çok parlak olmamasına, doğrudan göze gelmemesine dikkat edilmelidir. Ortamın genel aydınlanması yeterli olmalıdır. Suni aydınlatmada ışığın yeterli olması, hemşirelik bakımı ve tedavi için uygun ortam oluşturulmasında ve güvenliğin sağlanmasında önemlidir. Geceleri hastaların fazla ışıktan rahatsız olmamaları ve güvende olmaları için platin yatak hafif ışık veren, ışığı duvara veya tavana dağıtan lambalar kullanılmasını tavsiye eder.
 

4-) Hasta Yatakları Odasında Isı ve Nem: Hasta Yatakları odalarında ısının, ortalama 18-22 0C olmasını platin yatak tavsiye eder. Bu ısı yazın ve kışın muhafaza edilmelidir. Yazın bu ısı, odanın kapısını, penceresini açarak veya soğutma cihazları (klima, vantilatör vb.) kullanarak temin edilir. Kışın ise kalorifer ve klima ile muhafaza edilir. Bazı uygulamalarda oda ısısı yükseltilmesi gerekebilir (yatak banyosu gibi).Solunum yolları mukozasındaki siliaların görevini yerine getirebilmesi için mukus ile nemlendirilmiş olması gerekir. Mukozalardaki kuruma enfeksiyonlara yatkınlığı artırır. Bu nedenle solunan ortamın nemlendirilmesi önemlidir. Hasta odası havasının, nem oranı %30- 60 arasında olmalıdır. Gerekli durumlarda hastanın soluduğu havanın nemi özel cihazlarla artırılabilir.
 

5-) Hasta Yatağı Odasında Gürültü: Gürültü, önemli bir stres kaynağıdır. Hastaların hastanede sakin bir ortama gereksinimi vardır. Hastaların rahatsız olmamaları için gürültüye yol açabilecek uyaranların en aza indirilmesi gerekir. 9 Yapılan araştırmalarda, hastaları rahatsız eden gürültü çeşitlerinin personel konuşmaları, ayak sesi, hasta bağırmaları, telefon zili, yemek, pansuman arabalarının ve asansör kapılarının sesi olduğu tespit edilmiştir. 
 

Gürültüyü önlemede alınacak tedbirlerden başlıcaları; 
Yüksek sesle konuşulmaması gerektiği uyarılarını yapmak,
Çağrı sistemlerinin sesinin iletişimi engellemeyecek şekilde azaltılmasını sağlamak,
Hareketli araçların tekerleklerinin lastikle kaplanmasını sağlamak,
Malzeme seçiminde gürültüyü iletmeyen malzemeleri tercih etmek,
Gürültü olduğunda, ziyaretçileri uygun bir şekilde uyarmak,
Ses çıkarmayan ayakkabı veya terlik giymek,

HASTA YATAĞI ODASINDA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER

Hasta yatağı odası, hastanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış ve düzenlenmiş olmalıdır. Hastanın odasında, hasta karyolası, hasta yatağı (şilte) hasta yatağı takımları (battaniye, nevresim, yastık vs.) sandalye, gerekiyorsa oksijen sistemi, etajer, hasta yemek masası bulunmasında fayda vardır.

1- Hasta Karyolası: Hastaların ihtiyaçlarına göre en az baş ve ayak ucu kaldırılır ve indirilir özellikte olmalıdır. Kumandalı hasta karyolaları tercih edilmeli ve kumandanın hem hastanın kullanımına hem de bakıcının kullanıma olanak vermelidir. Ayakları tekerlekli olup karyolalaya hareket kabiliyeti verebilmeli ve sabitlenmek istendiğinde normal karyolaların aksine platin yatak tüm tekerlerin frenli olmasını tavsiye eder. Hasta karyolasında mutlaka korkuluk bulunmalıdır. Hasta karyolası; en az baş ve ayak kısmı kalkan, tekerlekli, yan korkulukları bulunan hastalar için tasarlanmış yataklara denir. 

2- Hasta Yatağı (şilte): Hasta karyolasında kullanılacak hasta yatağının uzun süreli yatmalara uygun olması gerekmektedir. Bası yarası oluşumunu en az seviyeye indirecek yatak modelleri tercih edilmelidir. Uzun süreli kullanımlarda platin yatak 23 dans sertlikte yatak, günde 10 saatten fazla yatan hastalarda ise yara oluşumunu engellemek için mutlaka havalı yatak kullanımını tavsiye eder. 

3- Yastık: Yastık, çeşitli boyutta ve kalınlıkta olabilir. Pamuktan, kuş tüyünden, elyaftan, sünger parçalarından ve yünden yapılır. Kullanışlı ve rahat olmasına rağmen, temizliğinin hastane 10 şartlarında zor olması nedeniyle yün yastık tercih edilmez. Yastığın kullanılış amaçları arasında; uyumak için başın altına koymak, hastaya pozisyon vermek ya da desteklemek, astımlı hastaların solunumunu rahatlatmak ve ekstremiteleri yükseğe kaldırmak sayılabilir. Viskoelastik yastıklar kolaylığı ve rahatlığı açısından tercih edilebilir.
 

4- Yastık kılıfları: Yastık kılıfı, yastığın kirlenmesini önlemek amacıyla kullanılır. Pamuklu kumaş veya patiskadan yapılır. Yastığa rahat geçirebilmek için kılıf, yastıktan biraz büyük olmalıdır.
 

5- Ara muşambası: Ara muşambası, hasta yatağının kirlenmesini önlemek amacıyla kullanılır. Ortalama boyu 70-80 cm ve eni 60-70 cm olan muşambanın uçlarına, yatak şiltesinin altına sıkıştırmak için 40-50 cm genişliğinde kumaş eklenir. Tek kullanımlık ara bezleri tercih edilir. Acil servis, çocuk servisi ve yoğun bakım gibi hasta yatağının sık kirlendiği ünitelerde, yatağı tamamen kaplayan muşamba çarşaflar kullanılabilir. Yatakla temas eden yüzü muşamba, hastayla temas eden yüzü pamuklu malzemeden yapılmış yatak koruyucular kullanılır. 
 

6- Ara çarşafı: Ara çarşafı, ara muşambasının üzerini örtmek amacıyla kullanılır. Genellikle iki metre eninde, bir metre boyunda yapılır. Ara çarşafı yoksa alt çarşafı katlanarak aynı amaçla kullanılabilir. Günümüzde ara muşambası ve ara çarşafı yerine hazır alt bezi de kullanılmaktadır. 

7- Yatak çarşafı: Yatak çarşafı, keten, pamuklu kumaş veya patiskadan yapılır. Çarşafın eni ve boyu yatağın (şiltenin) altına girebilecek büyüklüktedir. Günümüzde köşeleri ve kenarları lastikli çarşaflar da kullanılmaktadır. 

8- Nevresim: Nevresim, pamuklu veya patiska kumaştan yapılır. İçine battaniye geçirilerek kullanılır. Battaniyeleri içine alabilecek büyüklükte olmalıdır. 

9- Pike: Pike, hafif, yıkanabilir ve pamuklu kumaştan yapılır. Nevresimle birlikte ya da tek olarak kullanılır. 

10- Battaniye: Battaniye, sentetik ve yün karışımından yapılır. Tercihen nevresimin içine geçirilerek kullanılır. Tek olarak da kullanılabilir. Kullanışlığı açısından hafif olanı tercih edilir. 

11- Yemek masası: Yemek masası, yüksekliği ayarlanabilen, tekerlekli, yatak üzerinde kolay hareketiyle yemek yemeyi kolaylaştıran masadır. 

12- Sandalye:Hasta ya da refakatçinin oturabileceği sandalyelerin, dayanıklı ve rahat olması gerekir. Mümkünse koltuk tercih edilmelidir. Kolay temizlenebilen, üzerinde mikroorganizma barındırmayan malzeme ile kaplanmış olması tercih edilmelidir.
 

13- Etajer: Etajer, hastanın bardak, su, peçete gibi günlük kullanabileceği eşyalarını koyabileceği çekmeceli küçük dolaptır. hasta yatağı

 

Bu Makaleyi Sosyal Mecrada Paylaşabilirsiniz: