HASTA KARYOLASI, HASTA YATAĞI, HASTA YATAKLARI, HASTANE KARYOLASI, HASTANE YATAĞI, HASTA YATAK, HASTANE YATAKLARI - PLATİN MEDİKAL

  • 4 motorlu hasta yatakları
  • hasta yatakları
  • HASTA KARYOLASI
  • elektrikli hasta yatakları
  • platin yatak